Pedološka laboratorija

  • Objavljeno u Tekstovi
  • Čitano 38024 puta

Suvremena biljna proizvodnja skoro je ne zamisliva bez uporabe, kako organskih tako i anorganskih, gnojiva. Površine namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju se smanjuju, a ne rijetko se za poljoprivredne svrhe dodjeljuje zemljište ne adekvatnih kvaliteta, konfiguracija i ekspozicija. Kako se u Svijetu broj stanovnika povećava kao i potreba za hranom, a poljoprivredne površine smanjuju, neophodna je uporaba gnojiva u svrhu smanjenja jedinice površine,a povećanja prinosa.

U praksi se vrlo često dešava da poljoprivrednici zbog ne educiranosti i nepoznavanja potreba određene biljne kulture u zemljište unose veće ili manje količine gnojiva od potrebnih za planirani usjev. Na taj način povećavaju troškove ali i smanjuju prinos po jedinici površine, pa su njihovi proizvodi često nekonkurentni na tržištu, kako kvalitetom tako i cijenom. Također treba naglasiti da neadekvatna i nekontrolirana ishrana smanjuje otpornost biljaka i povećava mogućnosti od oboljenja i napada raznih štetočina, što u konačnici ponovno iziskuje povećanje troškova i sve posljedice koje s tim dolaze.
Sve gore navedeno, ukazuje na važnost kemijske analize tla. Pod kemijskom analizom podrazumijevaju se postupci: uzimanje uzoraka na terenu, laboratorijska analiza uzoraka i predodžba rezultata razumljivih za proizvođača, kao i eventualni savjeti za popravak kvaliteta zemljišta.
Kako smo naglasili, kemijska analiza započinje već na terenu, kroz promatranje konfiguracije terena, ekspozicije kao i zapažanje stanja drugih biljnih kultura koje rastu u naokolo (korova, drveća i kultiviranog bilja), te naposljetku i samog procesa uzimanja uzoraka s određene površine kao i njihovo obilježavanje.
Nakon odrađenog terenskog dijela, slijedi sušenje i priprema uzorka za analiziranje u laboratoriju. Laboratorijski dio obrade uzorka može da potraje i nekoliko dana, ovisno o kompleksnosti analize koja se želi uraditi na dostavljenom uzorku. Za dokazivanje određenih parametara koriste se razne metode, neke od njih nisu precizne, stoga je vrlo bitno naglasiti da samo referentne metode za dokazivanje su one koje će dati točne rezultate, dok ostale su puno niže cijene ali i pouzdanost rezultata im je vrlo mala. Ovdje napominjemo da AGROinkubator Žepče, koristi referentne i međunarodno priznate metode za određivanje kvaliteta zemljišta, a laboratorija je certificirana prema ISO standardima.
Po završetku laboratorijskog dijela, slijedi obrada rezultata i objašnjenje s uputama o eventualnoj popravci kvaliteta zemljišta, napisana od strane stručnjaka koji vrše kompletan proses analize u ovlaštenom laboratoriju.

Upute za uzimanje uzoraka

Ocijeni
(1 Glasaj)
  • Zadnji put promjenjen četvrtak, 25 Maj 2017 10:23
  • veličina slova
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo