UPIP Žepče

UPIP Žepče

petak, 25 Septembar 2015 12:56

Na poljoprivrednom imanju blizu Novog Mesta u Sloveniji potvrđena je sumnja na postojanje goveđe spongiformne encefalopatije, u narodu poznatije kao kravlje ludilo.

Do tog rezultata se došlo postmortalnim testom tkiva goveda starog 12 godina, potvrdila je slovenska veterinarska uprava.

To je prvi registrirani slučaj sumnje na tu bolesti u Sloveniji nakon 2007. godine, a test je izveden u okviru redovnog monitoringa radi suzbijanja ove bolesti.

Zbog sumnji na opaku bolest u Sloveniji će biti napravljen još jedan test, pa ako i on bude pozitivan tkivo će biti poslano na dodatnu analizu u laboratorij u Velikoj Britaniji.

utorak, 22 Septembar 2015 14:53

Francuski sud potvrdio je presudu po kojoj američka grupacija Monsanto snosi odgovornost za trovanje poljoprivrednika iz Sarranta, na jugozapadu zemlje.

To je prva presuda ove vrste u Francuskoj.
Proizvođač žitarica Paul Francois otrovan je u travnju 2004. godine nakon udisanja isparavanja herbicida Lasso, proizvođača Monsanto koji je koristio u uzgoju kukuruza.

Kemijski gigant Monsanto osuđen je 2012. godine u prvoj instanci da “u potpunosti isplati poljoprivrednika” koji je djelomično hendikepiran i ima ozbiljne posljedice, a Monsanto se žalio na ovu odluku.

Monsanto je na saslušanju u svibnju ove godine ponovio da njegov proizvod “nije opasan” i da “šteta koja se spominje ne postoji”.

Francuski proizvođač Francois je uvjeren da je američka firma bila svijesna rizika koji predstavlja herbicid lasso prije nego što ga je zabranila u Francuskoj u studenom 2007. godine.

U Kanadi je ovaj herbicid procjenjen kao opasan i povučen je 1985. godine, a od 1992. godine je zabranjen u Belgiji i Velikoj Britaniji.

utorak, 22 Septembar 2015 14:38

U Tesliću 21.09.2015. je održana edukativna radionica na temu „Osnove sakupljanja bilja iz prirode“, edukativna radionica je organizirana u okviru projekta ECO FOOD TURA kojeg financira EU iz IPA sredstava kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina.
Predavačica je bila doc. dr. Svjetlana Zeljković koja je s korisnicima projekta razgovarala o ljekovitim biljnim vrstama koje se mogu pronaći na području BiH, dobroj sakupljačkoj praksi, faktorima koji utječu na kvalitetu bilja i količinu aktivnih tvari u istom, te vizualne sličnosti ljekovitog bilja sa otrovnim biljem.
U narednom razdoblju očekuje se radionica na temu prerada ljekovitog bilja i zaštita bilja u organskoj proizvodnji. Sve radionice su otvorenog tipa, te nema ograničenja u broju korisnika

utorak, 22 Septembar 2015 12:54

U organizaciji Agencije za razvoj općine Tešanj, 15.06.2015. u hotelu Villa Ukus održan je Okrugli stol na temu „Poduzetničko učenje – put do zapošljavanja“, u okviru kojeg je potpisan i Memorandum o razumijevanju o uspostavi partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u ZE-DO kantonu kroz projekt koji implementira EPRD organizacija uz podršku EU. U okviru Okruglog stola predstavljani su Strategija poduzetničkog učenja i ELES.BA projekta, Centar za obrazovanje odraslih Tešanj i rezultati Analize o potrebama privrede za dodatnim usavršavanjem radne snage.
Memorandum o razumijevanju o uspostavi partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u ZE-DO kantonu potpisan je od strane predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, Ministarstva privrede ZE-DO kantona, Pedagoškog zavoda ZE-DO kantona, Univerziteta u Zenici, Privredne komore ZE-DO kantona, Obrtničke komore ZE-DO kantona, Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona, Regionalne razvojne agencije REZ, Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče – Poslovni inkubator Žepče, TRA – Agencije za razvoj općine Tešanj, Razvojne agencije Žepče i ZEDA – Agencije za ekonomski razvoj Zenice.

utorak, 22 Septembar 2015 12:52

Dana 12.06.2015. godine (petak) u Maglaju je održan šesti sastanak Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK. Domaćin ovog sastanka bilo je novoformirano „Udruženje poslodavaca maglaj“. Sastanku Upravnog odbora Saveza je, pored predstavnika općinskih udruženja poslodavaca sa područja ZDK i članova Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Maglaj prisustvovao i u diskusiji aktivno učestvovao gdin. Zvonimir Anđelić, Ministar privrede u Vladi ZDK. Osnovna tema na ovom sastanku Upravnog odbora bio je novi Pravilnik o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH. Zaključeno je da:
- Pravilnik o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH je neprofesionalno sačinjen i nije u skladu sa praksom zemalja Evropske unije i praksom zemalja iz okruženja u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
- Pravilnik neosnovano nameće ogromne nove namete za privrednike i to samo u jednom dijelu naše zemlje, samo u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Pravilnik je izrađen tendenciozno, kako bi se izmislilo tržište za kompanije ovlaštene da vrše poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH.

U skladu sa ovim zaključcima Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK zahtjeva:
- Od Vlade FBIH, a naročito od Ministarstva zdravstva FBIH, da po hitnom postupku novi Pravilnik o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH stavi van snage;
- Da se preispita odgovornost svih osoba koje su učestvovale u donošenju ovog Pravilnika;
- Da se ova oblast nanovo uredi podzakonskim aktima u skladu sa evropskom praksom i praksom zemalja iz okruženja u ovoj oblasti.

Ministar privrede u Vladi ZDK, gdin Zvonimir Anđelić, obećao je s tim u vezi, da će ispitati koje su mogućnosti da  ministarstvo za privredu ZDK pomogne u rješavanje ovog pitanja.U najkraćem roku će i aktuelni ministar zdravstva ZDK biti upoznat sa finansijskim opterećenjima kojima su privrednici izloženi primjenom novog Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u FBIH. Razgovor sa Ministrom bio je vrlo konstruktivan, a dogovoreni su i neki oblici buduće suradnje.

utorak, 22 Septembar 2015 12:48

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Udruženja Nezavisni biro za razvoj NBR i Ministarstva privrede HNK/Ž, 09.06.2015. god. u Mostaru održan je stručni skup na temu: „MAPA PARAFISKALNIH NAMETA – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“. Na stručnom skupu prezentirana je MAPA za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta, a zatim se održala stručna rasprava o odabranoj vrsti parafiskalnih nameta (članarina turističkoj zajednici,  opća vodna naknada – posebna naknada, naknada za općekorisnu funkciju šuma, kantonalne sudske takse i administrativne/upravne pristojbe, te notarske usluge).
Učešće na skupu uzeli su predstavnici institucija i drugih aktera u čijoj nadležnosti su navedeni nameti koji su razmatrani na skupu (Federalno i kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede HNK, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, Turistička zajednica HNK), predstavnici USAID FAR projekta, OXFAM, predstavnici LEDnet mreže (UPIP Žepče, PLOD Bihać, PREDA Prijedor, Klaster Drvo Prijedor), predstavnici udruženja privrednika, te predstavnici MSP sektora.
U interaktivnoj komunikaciji učesnici su razgovarali o nametima koji su nametnuti od strane raznih nivoa Vlasti, te prijedlozima za smanjenje s ciljem rasterećenja privrede.
Osobno iskustvo iz svojih problema u poslovanju iznijeli su sami privrednici koji su bili pozvani na skup. 44% zarade jednog poduzeće izdvaja za razne poreze i naknade što čini BH poduzetnike nekonkurentne na tržištu, a samim time negativno utiče i na privlačenje stranih investicija.
Zajednički stav učesnika jeste važnost sinergijskog djelovanja i suradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora pri izradi Zakona kako bi isti bili kreirani uz suradnju sa privrednicima jer su upravo privrednici ti kojih se tiču, a posebno je istaknuta važnost namjenskog trošenja sredstava koja se naplaćuju po osnovu raznih nameta.
Sastanak je organiziran kao dio aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP), odnosno druge komponente koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja: Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta. CSSP program  financira USAID.

utorak, 22 Septembar 2015 12:35

U organizaciji Službe za zapošljavanje ZDK, 22.04.2015. u Gradskoj areni Zenica održan je „Sajam zapošljavanja Zenica 2015“. Sajam je namijenjen svim nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, učenicima, ali i osobama koje žele promijeniti posao i graditi karijeru. Sajam je bio prilika da poslodavci iskažu svoje kadrovske potrebe, jednostavno i brzo pronađu nove radnike, obave preliminarne razgovore ili dogovore o uslovima zapošljavanja na licu mjesta i predstave profil svoje kompanije. Neuposleni su imali priliku da ostvare direktan kontakt sa preko 60 poslodavaca sa područja ZDK, koji imaju potrebu za preko 1.000 prijavljenih slobodnih radnih mjesta. Ovo je peti Sajam zapošljavanja kojeg organizira Služba za zapošljavanje ZDK, pa s pravom možemo reći da on postaje i tradicija.
U okviru Sajma održan je i Okrugli sto na kojem su aktivno učestvovati predstavnici OCD-a, Udruga/udruženja poduzetnika/privrednika, agencija i ministarstava, koji su usko povezane sa problemima nezaposlenosti, te koje rade na implementaciji aktivnih mjera zapošljavanja. Na Okruglom stolu, predstavnik UPIP-a Žepče je održao prezentaciju na temu “Može li se povećati broj zaposlenih bez boljeg poslovnog okruženja?”.
Ciljevi ovog Sajma su: unaprjeđenje suradnje između ključnih partnera na tržištu rada, aktualiziranje i sagledavanje problematike nezaposlenosti i podizanje svijesti kod nezaposlenih osoba o neophodnosti aktivnog uključivanja u traženje posla.

utorak, 22 Septembar 2015 12:31

Iskustva dvanaest postojećih poslovnih inkubatora u Bosni i Hercegovinu pokazuju da su te institucije odličan instrument podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva u BiH, rečeno je na okruglom stolu "Poželjni modeli/programi podrške poslovnom/agro inkubiranju biznisa u BiH" održanom u srijedu 15.04.2015. god. na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2015.

Cilj okruglog stola je, da se, učesnicima predstavi  problem nepostojanja sveobuhvatnog, dugoročnog i sistemskog programa podrške PI u BiH, kao i da se predstavi model/program podrške poslovnom/agro inkubiranju  biznisa  u BiH. Na okruglom stolu uzeli su učešće predstavnici resornih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, OCD, razvojnih agencija, te predstavnici MSP sektora.

Poslovni inkubatori od 1998. do danas generirali su 230 poduzeća u kojima je otvoreno više od hiljadu novih radnih mjesta, a neka od tih poduzeća, nakon okončanja inkubacijskog razdoblja, danas zapošljavaju više od 400 radnika, rečeno je na okruglom stolu. Međutim, iako su se poslovni inkubatori u praksi pokazali kao iznimno uspješni do danas nije usvojeno dugoročno i sistemsko rješenje podrške poslovnim/agro inkubatorima, istaknuto je na okruglom stolu.
Od mjerodavnih entitetskih i županijskih ministarstava zatraženo je kreiranje konkretnog programa podrške poslovnim inkubatorima, kojim bi se u sljedeće četiri godine osigurala zadovoljavajuća financijska sredstva za podršku. Naglašena je neophodnost uspostave dijaloga i suradnje javnog, privatnog i NVO sektora na izgradnji boljeg poslovnog okruženja u BiH koje je potrebno za snažniji razvoj malih i srednjih poduzeća.

Okrugli stol je održan u okviru projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“  finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Ambasade Velike Britanije u BiH. Iskreno se nadamo vašem dolasku.

utorak, 22 Septembar 2015 12:27

Udruženje poslodavaca FBiH organiziralo je sastanak privrednika sa novoizabranim premijerom Federacije BiH kako bi ukazali na brojne probleme u poslovanju i dali svojih 10 preporuka kako poboljšati poslovno okruženje u BiH. Privrednici u prvom redu očekuju smanjenje doprinosa na plaće, ravnopravan odnos na tenderima sa stranim firmama i skraćivanje procedura za otvaranje firmi. Predstavnici Vlade već su napravili neke korake u tom pravcu, kaže premijer. Otvoriti privatnu firmu u BiH prava je hrabrost i igra strpljenja budući da je samo za registraciju firme potrebno šest mjeseci.
Poslovanje je sizifov posao, naplata slaba, sudstvo sporo, a i zakoni koji imaju dobru osnovu rijetko se primjenjuju. Tako biznismeni u BiH opisuju poslovanje.

Komentari poslodavaca su se odnosili na: Zakon o radu FBiH; Tenderskim procedurama javnih nabavki; Načinima rasterećenja privrede kroz smanjenje poreza i doprinosa na plate; Smanjenje javne uprave i smanjenje opterećenja kroz troškove koji se nameću u javnoj upravi i usmjeravanje tih sredstava prema određenim projektima koje će omogućavati zapošljavanje; Hitno zaustavljanje tužbi po osnovu kolektivnih ugovora jer to dovodi u još teži položaj budžete svih nivoa vlasti; Smanjenje procedura kad je u pitanju pokretanje biznisa

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kaže kako je već poduzeo određene korake kako bi zahtjeve poslodavaca koji su sadržani i u njegovom planu rada realizirao. ''Prvi korak je formiranje radne skupine, te da se zaduži Ministarstvo financija da napravi prijedlog za smanjenje poreza na dohodak. Zatim registracija poljoprivrednih domaćinstava kako bismo napravili pravni obuhvat bilo kroz mikro preduzeća ili preduzeća za vlastite potrebe i omogućili ljudima da konzumiraju socijalno osiguranje koje sad imaju preko biroa i omogućili im da mogu po povlaštenim stopama sebi uplaćivati penziono. Treća mjera je socijalno plaćanje struje, da oni koji imaju manje plaćaju jeftiniju struju, a oni koji imaju više skuplju''.
Ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić kazao je kako je odlučan poduzeti sve što je moguće da privrednicima olakša poslovanje. ''Prije svega olakšati registraciju i smanjiti obaveze za one zanate i obrte ili mali i srednji biznis gdje se ne može obezbijediti odgovarajuća profitabilnost upravo zbog visokih doprinosa i poreza. Naš osnovni cilj je da barem na 50 posto smanjimo poreze i doprinose. Istovremeno moramo pronaći alternativne prihode i napraviti uštede.

Privrednici u BiH su napomenuli da je vremena malo, da se svake godine zbog otežanog poslovanja ugasi stotine firmi, te da treba voditi računa i o tome da za krpljenje budžeta nije rješenje novo zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija nego uspostavljanje sistema koji će smanjiti korupciju i sivu ekonomiju i na taj način omogućiti veći priliv novca u budžete.

utorak, 22 Septembar 2015 12:16

Dana 10.04.2015. godine u prostorijama UPIP-a Žepče održana je godišnja Skupština. Prezentiran je i jednoglasno usvojen Izvještaj o radu UPIP-a za 2014. godinu.

Na dnevnom redu Skupštine druga točka je bila izbor novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.


Novi sastav članova Upravnog odbora:
1. Mladen Ivešić - Predsjednik
2. Ljuba Tadić - Dopredsjednik
3. Marko Lovrić - Dopredsjednik
4. Ivica Ramljak - Član
5. Ivo Mrkonjić - Član
6. Marko Prevan - Član
7. Goran Pervan - Član

Novi sastav članova Nadzornog odbora:
1. Marijan Antolović - Predsjednik
2. Ivo Budimir - Član
3. Jelena Karimović - Član

Novi sastav članova Suda časti:
1. Mario Đuzel - Predsjednik
2. Pero Karimović - Član
3. Mato Sović - Član

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo