UPIP Žepče

UPIP Žepče

ponedjeljak, 21 Septembar 2015 20:08

U Tesliću podjeljene sadnice matičnjaka (Melissa Officinalis) za odabrane korisnike projekta ECO FOOD TURA kojeg financira EU iz IPA sredstava kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH. Projekt implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče sa partnerom u BiH Opštinom Teslić, i partnerima u RH Razvojnom agencijom Vjeverica iz Drenovaca, Poljoprivrednim fakultetom iz Osjeka, Razvojnom agencijom Hrast i OŠ Ivan Meštrović Drenovci.

Sadnice će biti posađene na površini od 10.000 m2, navedena površina će biti eksperimentalna i služit će kao „poligon“ za obuku korisnika i drugih zainteresiranih uzgaivača na ovom područiju. Osim sadnog materijala korisnici će biti educirani o sakupljanju, uzgoju i preradi ljekovitog bilja, dok se u narednoj godini očekuje uspostava Agrobiznis inovacijsko-edukacijskog centra te nabavka opreme za preradu (multifunkcionalna sušara i destilator za proizvodnju eteričnih ulja).

srijeda, 02 Septembar 2015 11:49

Korisnici projekta ECO FOOD TURA, kojeg financira EU iz IPA sredstava kroz program prekogranične suradnje HR i BiH, učestvovali su na 42. Sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu od 26-29.08.2015.
Na sajmu je izlagalo 10 MSP-a, Zadruga i Udruženja koje se bave ekološkom proizvodnjom i proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja.
Korisnici su izložili više od 70 različitih vrsta proizvoda od ljekovitog bilja i na bazi ljekovitog bilja. Karakteristika za sve proizvode jeste ta što prilikom proizvodnje se poštuju ekološki principi i principi dobre domaćinske prakse.
Jedan od proizvoda-krema za lice s arganovim uljem iz line proizvoda Veris aroma, Žepačkog Agrofarma dobio je i zlatnu medalju za kvalitetu.
Kako iz Agrofarma ističu, medalju nisu očekivali, ali svakako će im dati vjetar u leđa da u budućnosti budu još bolji.

petak, 24 Juli 2015 19:54

UPIP Žepče u suradnji sa OPZ Agrofarm Žepče proizvodi eterična ulja, Melissa Officinalis L.-Matičnjak...

                                                      

Od 2009 godine, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) i OPZ Agrofarm Žepče rade na organiziranju korisnika, proizvodnji i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče raspolaže sa mobilnom i fiksnom opremom za primarnu proizvodnju i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja. Oprema je sastavni dio mašinskog prstena AgroMAP mreže koju je osnovala UPIP Žepče prema potrebi i inicijativi korisnika (sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja).

Za proizvodnju eteričnih ulja UPIP Žepče raspolaže sa mobilnom i fiksnom opremom. Mobilnu opremu čine 3 mobilna destilatora zapremine po 350 litara, dok je fiksna oprema smještena u prostorijama UPIP-a Žepče i kapaciteta je 1500 litara.

Princip destilacije na mobilnoj opremi je vodeno parna destilacija gdje iznad sloja vode se nalazi perforirani lim na kojem se nalazi biljni materijal-voda ne dotiče biljni materijal već ga uparava vodena para nastala zagrijavanjem vode.

Princip destilacije na fiksnoj opremi je parna destilacija. Razlika vodeno parne i parne destilacije je u tome što potrebnu količinu pare za uparavanje biljne mase proizvodi generator pare. Parna destilacija je i najbolji način destilacije jer je biljni materijal u doticaju isključivo sa vodenom parom, a ne i vodom, te je u potpunosti kontroliran.

Za destilaciju se može reći da je i znanost i umjetnost u istom trenutku. Puno je parametara koji se moraju pratiti (izvedba i oblik kotla i generatora pare, kvalitet vode i vodene pare, temperatura, vrijeme trajanja destilacije, tlak, biljni materijal i dr.). Ovisno o kojoj biljnoj vrsti se radi, neke vrste (ili njihovi dijelovi) se destiliraju isključivo svježe, neke prosušene sa određenom količinom vlage, dok neke potpuno suhe.

UPIP Žepče i Agrofarm Žepče proizvode i distribuiraju eteriča ulja od:

 

ponedjeljak, 22 Juni 2015 12:49

U Dubrovniku 27. i 28. ožujka 2015 održan je  drugi regionalni Summit poduzetnika, „300 NAJBOLJIH“ , na kojemu je oko 120 sudionika samita razgovaralo o budućnosti poduzetništva i mogućnostima njegovog unapređenja. U sklopu ovog događanja dodijeljene su i nagrade te priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ najzaslužnijim za razvitak poduzetništva u ovom dijelu Europe. Između ostalih nagradu je dobila, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče. Osnovni cilj nagrade Stvaratelji za stoljeća odavanje je javnog priznanja najzaslužnijim  osobama, organizacijama i institucijama za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi,  kao i  usmjeravanje pozornosti na vizionare i lidere sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati,  temelj i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vrijeme.
O laureatima je odlučivao dvanaestočlani Međunarodni nezavisni Komitet koji su činili eksperti za ekonomiju, marketing, menadžment i privredu iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Makedonije (prof. dr. Boris Tihi, dr. Sandra Švaljek, prof. dr. sc. Slavica Singer i drugi).

Proces animiranja predlagača, predlaganja kandidata, te odlučivanja o laureatima trajao je 20 mjeseci, odnosno od lipnja 2013. do siječnja 2015. godine, a u procesu predlaganja kandidata sudjelovalo je 186 predlagača iz devet zemalja koji su predložili 340 kandidata iz devet zemalja. Od 340 kandidata, Komitet je odabrao i nagradio 63 pravna i fizičke osobe najzaslužnije za razvoj privrede u Jugoistočnoj Europi.
U ime Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče nagradu je primio Predsjednik Mladen Ivešić.

ponedjeljak, 22 Juni 2015 12:44

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče nosilac je certifikata organskog uzgoja matičnjaka za kooperante i nosilac certifikata za organsku proizvodnju eteričnog ulja matičnjaka u destileriji Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče.  Od 2011. godine UPIP Žepče za kooperante koji se bave uzgojem ljekovitog bilja matičnjaka (Melissa Officinalis) osigurava certifikat organske proizvodnje kod certifikacijske kuće BeHaBioCert iz Sarajeva, kao i certifikacijske kuće Agri Bio Cert iz Hrvatske. Svake godine predstavnici certifikacijske kuće obilazi nasade kooperanata, prate njihove proizvodnje kao i proizvodnju eteričnog ulja matičnjaka u pogonu destilerije UPIP-a Žepče i na osnovu nalaza izdaje certifikat o organskom uzgoju i proizvodnji eteričnog ulja i hidrolata matičnjaka.


U zadnjim desetljećima u mnogim državama, kontinuirano su u porastu zainteresiranost potrošača za organsku hranu i zaštitu životne sredine što doprinosi bržem razvoju organske proizvodnje, prerade i distribucije hrane koji su po okolinu prijateljski ali i ekonomski isplativi i socijalno poželjni. Od 1992. g kada su stupili na snagu prvi propisi u ovoj oblasti pa do danas, sektor organske poljoprivrede je pokazivao prosječan godišnji rast od 25-30%, tako da je to jedan od sektora sa najvećom dinamikom rasta. Organski proizvedeni proizvodi na tržištu postižu više cijene i sve više su cijenjeni od strane potrošača.
UPIP Žepče će u suradnji sa svojim kooperantima i dalje raditi na širenju kooperantske mreže i povećanju poljoprivrednih površina koje se obrađuju po principima organske proizvodnje čime će doprinijeti i zaštiti životne sredine.

ponedjeljak, 22 Juni 2015 12:43

U nastojanju da se poljoprivredna proizvodnja poveća, a prinos po jedinici površine ujednači, potrebno je provoditi stalnu kontrolu poljoprivredno zemljišnih površina. Uspješna laboratorijska analiza počinje na terenu. Rezultat analize zemljišta je onoliko dobar koliko su reprezentativni uzorci koji se koriste. Sama procedura uzorkovanja je određena vrstom analize koju treba izvršiti na uzetom uzorku. Cjelokupan proces analize zemljišta se izvršava u ovlaštenoj laboratoriji UPIP-a Žepče.

UPUTE ZA UZIMANJE UZORKA ZEMLJIŠTA ZA ANALIZU

ponedjeljak, 22 Juni 2015 12:42

U cilju kontinuiranog poboljšanja svoga rada i postizanja što većeg zadovoljstva korisnika usluga, identifikacije i kontrole utjecaja aktivnosti i usluga na okolišne aspekte, te kontinuirano poboljšanje odnosa prema životnoj sredini, menadžment UPIP-a Žepče radi sukladno zahtjevima međunarodnih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008; i ISO 14001:2004.

ponedjeljak, 22 Juni 2015 12:38

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče dobitnik je međunarodne nagrade za male razvojne projekte u području razvoja poljoprivrede kroz tehnologiju. Za projekt „Uspostava Agroinkubatora Žepče“ UPIP Žepče je 2009 godine dobila prvu nagradu Programa Arapskog Zaljeva za Razvojne Organizacije Ujedinjenih Naroda (AGFUND) u kategoriji „Napori nevladinih organizacija u podršci i poticaju malim poljoprivrednicima u siromašnim zajednicama, primjenom novih tehnologija u povećanju njihovih poljoprivrednih proizvodnji“.
Projekt "Uspostava Agroinkubatora Žepče" implementirala je Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u partnerstvu sa Udruženjem poljoprivrednika "Jedinstvo" Maglaj i Udruženjem poljoprivrednika "Poljoprivrednik" Zavidovići. Financiran je od Europske unije kroz V poziv podrške MSP i regionalnom ekonomskom razvoju u BiH. "Agroinkubator", kao infrastrukturna podrška razvoju agrobiznisa, na dijelu regije Centralna Bosna okupio je udruženja i zadruge sa područja općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i šire, čija suradnja i interes se ogledaju u podršci razvoju aktivnosti iz djelokruga njihovog rada.
Vrijedi spomenuti da je 39 projekata iz 33 države sa 4 kontinenta koji su  kvalificirani ocjenjivani od strane stručnjaka na području koje pokriva nagrada, u skladu sa kriterijima navedenim u Statutu nagrade. Predsjednik odbora nagrade je princ Talal Bin Abdul Aziz, a  članstvo odbora za dodjelu nagrade činile su poznate svjetske ličnosti poput Mercedes Menafra de Batly, bivše Prve dame Urugvaja, Predsjednice organizacije All for Uruguay, barunice Emme Nicholson od Winterbourne MEP, potpredsjednice Odbora za vanjske poslove u Europskom Parlamentu, dr. Ahmeda Mohammeda Alija, predsjednika Islamske Banke za Razvoj, prof. Muhammada Yunusa, osnivača i direktora Grameen Banke i dr. Y. Seyyida Abdulaia, bivšeg generalnog direktora OPEC Fonda za međunarodni razvoj.
Ova nagrada je priznanje i rezultat desetogodišnjeg rada UPIP-a Žepče, a zajednička suradnja u sektoru agrobiznisa sa drugim udrugama rezultirala je i implementiranjem ovog projekta. Projekt je proizašao iz potreba malih poljoprivrednih proizvođača, utvrđivanjem zajedničkih ciljeva i potreba i pokazuje kako se mogu pokrenuti aktivnosti koje predstavljaju korake ka postizanju boljih rezultata u sektoru agrobiznisa. Ova nagrada i priznanje je poticaj za dalje uspješne korake i projekte u razvoju infrastrukturne podrške razvoju biznisa.

petak, 19 Juni 2015 12:42

 

 • Podrška u registraciji poduzetnika i poduzeća
 • Administrativno tehnička podrška korisnicima poslovnog inkubatora
 • Izrada projektnih prijedloga za javne pozive resornih ministarstava, ambasada, EU i ostalih ino fondova, podrška u pripremi i izradi biznis planova, analiza, studija...
 • Organiziranje umrežavanja članica u svrhu stvaranja lanaca vrijednosti
 • Pomoć u popuni kreditnih aplikacija za banke
 • Podrška u marketinškim aktivnostima - od pripreme promotivnih materijala, otvaranja novih kanala distribucije, do poslovnog povezivanja
 • Informacije o svim aktivnostima koje mogu biti značajni za poduzetnike i MSP (uključujući informacije o sajmovima, informacije o otvorenim mogućnostima za apliciranje za poticajna sredstva sa različitih nivoa)
 • Organiziranje sajmova, B2B sastanaka, susreta sa državnim institucijama
 • Lobiranje za izmjene zakonskih i drugih propisa na različitim nivoima kojima se utiče na poboljšanje poslovnog okruženja, odnosno olakšava rad poduzetnicima i MSP-ima
 • Uslužno korištenje sala za edukacije i sastanke
 • Organiziranje i provođenje edukacija za MSP
 • Davanje stručnih savjeta agronoma za praćenje svih faza poljoprivredne proizvodnje
 • Organiziranje i provođenje edukacija po svim fazama pripreme proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Usluge prerade voća, povrća i ljekovitog bilja
 • Uslužno skladištenje i čuvanje proizvoda u hladnjači

 

 

 

petak, 19 Juni 2015 12:40

U periodu od 2001-2015.godine, UPIP Žepče je realizirala brojne projekte, uz podršku domaćih i stranih donatora.

"Žene liderice u agrobiznisu"

Fokus projekta - osnaživanje uloge žene u agrobiznisu i osiguranje stvaranja i razvoja poduzetničke ideje žene, s ciljem razvoja i ekonomskog, te socijalnog napretka žene u BiH. Projekt financirala Amasada SAD-a u BiH, a sufinancirala i implementira UPIP Žepče. Ishodi nastali realizacijom projekta su: 62 korisnice teoretski osposobljenje za ekonomsko jačanje vlastitih poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa; Implementacijom projektnih aktivnosti za 10 korisnica projekta obezbjeđeni su mehanizmi i alati za pokretanje poslovnih aktivnost u prizvodnji gotovih proizvoda; Kod navedenih korisnica povećani su prihodi promocijom i prodajom gotovih  proizvoda.

ECO FOOD TURA

Donator: EU IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina

Projekt je bio usmjeren na razvoj i jačanje eko prihvatljive ekonomije i porast socijalne kohezije u prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, suradnju i umrežavanje.

Projekt je implementirala UPIP Žepče u partnerstvu

Implementacija projekta je trajala dvije godine.

..................................................................................................................................................

Tradicionalne poduzetnice

Projekt je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena kroz pokretanje poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Pokretanje poslovnih aktivnosti u  ruralnim područjima za žene koje su tradicionalno vezane za kućanstvo omogućit će pribavljanje prihoda za njihova domaćinstva.

Donator: Američka ambasada u Sarajevu

Korisnici projekta: 70 žena/korisnica starosne dobi od 25-50 godina.

Projekt implementira: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

Trajanje projekta 12 mjeseci.

..................................................................................................................................................


Tehnologija Minijaturizacija: sinergije istraživanja i inovacija za poboljšanje ekonomskog razvoja područja Adriatika (IPATECH)

Generalni cilj projekta je jačanje istraživanja i sposobnosti inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kako bi se pridonijelo konkurentnosti i jačanju razvoja područja Adriatika, kroz gospodarsku, socijalnu i institucionalnu suradnju.

Projekt će sufinancirati Europska unija (IPA – instrument za pred-pristupnu pomoć), u okviru drugog poziva IPA CBC ADRIATIC programa prekogranične suradnje. Projekt će se implementirati u partnerstvu na principu podjeljenog upravljanja.

Partneri na projektu su: Agricultural Research Council (Italija); Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH); Rural Development Association (Italija); Hrvatska gospodarska komora (Split – Hrvatska); Albanian Development Fund (Albanija); AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska); EC business innovation center of Epirus (Grčka); AULEDA- Local Economical Development Agency (Albanija) i University of Teramo-department of food science (Italija).

..................................................................................................................................................

"Izgradnja infrastrukture i pokretanje poslovnih aktivnosti"

Projekt je nastao iz potrebe osiguranja povoljnih uvjeta za život u ruralnim dijelovima općine Zavidovići. Oko 1500 stanovnika direktno je pogođeno poplavama i klizištima, gdje su velike štete pričinjene i na poljoprivrednim gazdinstvima – poplavljeni usjevi, uništena poljoprivredna mehanizacija.

Svrha ovog projekta jeste izgradnja infrastrukture (puta, mosta i zaštite od klizišta) te pokretanje poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Direktnu korist od projekta će imati 25 domaćinstava u MZ Vozuća gdje će se izgraditi uništena infrastruktura i još 10 domaćinstava sa oko 40 članova u drugim dijelovima općine Zavidovići gdje će se pokrenuti plastenička proizvodnja.

Projekt implementira UPIP žepče u partnerstvu sa Mjesnom zajednicom Vozuća.

..................................................................................................................................................

“MSP bez granica“ („SMEs without borders“)

Donator: EU IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina

Projekt je usmjeren na realizaciju zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora MSP-a, zadruga i udruženja iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja, njihovu promociju, umrežavanje i poticanje suradnje s ciljem boljeg pozicioniranja MAP proizvoda na tržištu.

Projekt implementirala UPIP Žepče u partnerstvu

Implementacija projekta je trajala dvije godine.

..................................................................................................................................................

"LED NET inicijativa"

Generalni cilj projekta je poticanje umrežavanja i jačanje organizacija civilnog društva u sektoru LER-a u BiH, te osigurati njihovu dugoročnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava, te bolju suradnju s vladama na svim razinama.

Projekt implementira Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar Bihać u partnerstvu sa Nezavisni biro za razvoj – NBR Modriča, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče – UPIP Žepče, Centar za razvoj Hercegovine – CRH Trebinje i Udruženjem za poduzetništvo i posao – LiNK Mostar.

..................................................................................................................................................
 
“Mladi u agrobiznisu” ima za cilj motivirati mlade visokoobrazovane osobe za poduzetništvo u agrobiznisu; kao i educiranje i razvijanje sposobnosti i vještina mladih visokoobrazovanih neuposlenih građana o potrebnim znanjima i vještinama za pokretanje vlastitih poslovnih aktivnosti.

Organiziranjem interaktivnih edukativnih radionica za korisnike projekta poboljšat će se znanje i vještine korisnika za pokretanje poslovnih aktivnosti u agrbiznisu, steći znaje za pisanje biznis planova kao i prijedloga projekata s kojima mogu aplicirati na različite pozive za financiranje njihovih aktivnosti.

Projekt financira Ambasada Republike Češke u BiH, a sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

..................................................................................................................................................

"AgroMAP NETWORK" - Podizanje konkurentnosti u podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja

Projekt je doprinjeo  ekonomskom jačanju aktera MAP sektora kroz održanje i unapređenje započetih aktivnosti; stvaranjem dodane vrijednosti proizvoda zasnovanih na znanju; primjeni novih tehnologija; marketinškom pristupu tržištu; uvođenjem standarda, certifikata i umrežavanjem.

Projekt je financirala  Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini, a sufinanciraju Općina Žepče i resorna Ministarstva.

Projekt je implementirala  Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) s partnerima: Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar, Općina Žepče i Agromediteranski fakultet Unverziteta Džemal Bijedić Mostar.

..................................................................................................................................................

Zajednička akcija za „ozelenjivanje“ industrije

Implementator: Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo

Partner: Inicijativa i civilna akcija (ICVA) Sarajevo

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je podsticanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem efektivne implementacije EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u BiH.

UPIP Žepče je u ovom projektu sudjelovala kao Organizacija civilnog društva, koja zajedno sa još 9 OCD-ova FBiH je zadužena za monitoring ponašanja industrija u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i izdanim okolišnim dozvolama za područje Zeničko-Dobojskog kanton/županije.
..................................................................................................................................................

„Ljudi za ljude“ projekt je implementiran u ruralnim područjima općine Zenica nastao je iz potrebe da se ova područja, u kojima žive dominantno socijalno isključene i socijalno ugrožene grupe društva, osnaže, socijalno uključe i poboljšaju uvjeti za život njihovih žitelja. Sagledavajući problem stanovništva aplikant i partneri su odlučili implementirati ovakav projekt čije aktivnosti su direktno usmjere na smanjenje socijalne isključenosti marginaliziranih grupa društva ruralnih područja, sa posebnim osvrtom na jačanje samostalnosti žena, djece, povratnika, nezaposlenih. Projektne aktivnosti direktno su osnažili 40 domaćinstava koja ukupno broje oko 180 članova, da postanu grupa društva koja je potpuno socijalno uključena i sama sebi osigurava egzistenciju.

Projekt je financirala Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, (FSU u BiH) a sufinanciraju Općina Zenica. Projekt je implementirala Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) s partnerima: Općinom Zenica i Udruženjem Ekozen Zenica.

..................................................................................................................................................

"Ostati i opstati u Željeznom Polju"- projekt je doprinjeo sprečavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u loklalnoj zajednici kroz učešće i podršku u promociji partnerstava aktera iz nevladninog i vladinog sektora, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora u polju zapošljavanja.

Projekt je imao za cilj otvaranje perspektive lokalnom stanovništvu u Željeznom Polju općina Žepče prema samozapošljavanju, prepoznavanje lokalnih potencijala i resursa, kao i važnost i mogućnost pojedinca da pozitivno mijenjaju opću društvenu klimu i ekonomsku situaciju u svojoj sredini, kroz pokretanje poslovnih aktivnosti.

..................................................................................................................................................

"Unapređenje infrastrukture i kvaliteta rada grupe BiH inkubatora"- projekt financiran od SPARKa, a UPIP Žepče učestvuje u konzorciju koji implementira navedeni projekat, a implementacija istoga ce trajati godinu dana.

..................................................................................................................................................
 
"Glokalizacija"-početak implementacije projekta financiralo je Federalno Ministarstvo za razvoj poduzetništvo i obrt, a implementacija je  započeta u siječnju 2010. godine.

Projekt ima za cilj stvaranje nove usluge, koju smo koristili kao potrebu na "terenu", a koja će se pružati putem uspostavljanja web portala. Članovima će se pružiti sljedeće marketinške usluge:

Ovim projektom uspostavit će se poslovna suradnja poduzeća ili pojedinica, dobavljača proizvoda ili usluga i kupaca. Prvi korisnici naših usluga: članovi UPiPa i članovi Agroinkubatora Žepče, udruženja zadruge i prerađivači iz sektora agrobiznisa, kao i proizvođači ambalaže, transportne kuće, dobavljači repromaterijala i opreme iz cijele BiH.

..................................................................................................................................................
 
"Identifikacija izvornog žepačkog suvenira"- je projekt koji financira Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma, a sufinancira i implementira Udruga Poduzetnika i Poslodavaca Žepče; trajanje projekta je šest mjeseci.

..................................................................................................................................................


"Uspostavljanje Agroinkubatora Žepče"- 492 korisnika

Donator: Delagacija Europske komisije u BiH.

Projekt je imao za cilj razvoj MSP ekonomije kroz jačanje infrastrukturne podrške poduzetnicima u agrobiznisu, razvoj općine Žepče i dijela regije Centralna Bosna. Projekt je implementiran na područiju općina Žepče, Zavidovići i Maglaj.

..................................................................................................................................................

"Podrška razvoju voćarstva na općini Žepče, Zavidovići i Maglaj"

Donator: Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice

..................................................................................................................................................

"Promocija teritorijalnih ekonomija u ZE-DO Županiji"

Donator: Talijanska Vlada i ALD Zavidovići

..................................................................................................................................................

„Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojnika u poljoprivredi-mali biznis u poljoprivredi" - 265 korisnika

Donator: PIU PELRP-Jedinica za radno preusmjeravanje demobiliziranih.

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče bila je provajder za provođenje projekta radnog preusmjeravanja demobiliziranih vojnika u oblasti poljoprivrede. Provela je obuku korisnika za pokretanje biznisa u oblasti poljoprivrede i vršila je poslove monitoringa na dodijeljenim sredstvima. Projekat se realizirao na općinama Žepče, Zavidovići, Maglaj, Usora, Kiseljak, Kreševo, Busovača i Fojnica.

..................................................................................................................................................
 
"Promoviranje ekonomskog razvoja, zapošljavanje u privatnom sektoru-poslovno odjeljenje i koordinacija uloge udruženja i razvojnih potencijala općine Žepče"

Donator: CARE QIF

Podrška u ime EU. Projekat-podrške Udruzi poduzetnika i poslodavaca Žepče za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, promoviranje ekonomskog razvoja, zapošljavanje u privatnom sektoru, uključujući poslovno odjeljenje i koordinaciju uloga udruženja i razvojnih potencijala općine Žepče.

..................................................................................................................................................

"MEDI program-jačanje sektora NVO-a"

Donator: CHF

U okviru ovog projekta radilo se na osnaženju Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče u cilju podrške za poboljšanje pružanja usluga poslodavcima i građanima. Realizacijom ovog projekta uposlene su tri osobe: dipl.ekonomista, pravnik i inžinjer informatike, te je poboljšana tehnička opremljenost UPIP Žepče.

..................................................................................................................................................

Javno zagovaranje-„Izrada pregleda ekonomskog stanja u općini Žepče“, - izrađen dokument

Donator: ADF-Američka organizacija za razvoj.

Projekat je proveden na ruralnim i urbanim područjima općine Žepče, uključeni građani i poduzetnici u iznošenju prijedloga o postojećem i budućem razvoju općine Žepče. Rezultat projekta javnog zagovaranja je urađena analiza stanja ljudskih resursa i analiza stanja poslovanja u poduzećima općine Žepče.

..................................................................................................................................................

"Izgradnja Poslovnog inkubatora" površine cca. 920m2- sedam MSP-a-korisnika

Donator: EU QIF, Vlada ZE-DO, Federalno ministarsvo za razvoj, obrt i poduzetništvo, općina Žepče.

Rezultat projekta Poslovnog inkubatora Žepče je pokretanje rada sedam proizvodnih poduzeća unutar Poslovnog inkubatora u općini Žepče. Pružanje podrške kroz razvoj menadžmenta i tehničkim uslugama poduzeća u godinama rada unutar Poslovnog inkubatora.

..................................................................................................................................................

"Ekonomsko jačanje žena za samozapošljavanje u oblasti kućne radinosti", tri projekta, ukupno 80 korisnica, općine Žepče, Zavidovići i Teslić

Donator: REZ, BHIŽ, Federalno ministarstvo razvoja poduzetnitštva i obrta , Malteser Hilfdienst.

Obuka se provodila na računarima, štrikaćim mašinama i tkalačkom stanu. Kroz ovaj projekat pokrenuta je kućna radinost u okviru koje žene stvaraju i privređuju za sebe.

..................................................................................................................................................

"Razvoj voćarstva u općini Žepče"

Donator: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

I faza podignuto 18 voćnjaka, projekat proveden u partnerstvu sa OPZ «Agrofarm» Žepče i je provedena edukacija iz oblasti voćarstva za 18 korisnika.

..................................................................................................................................................

„Informacijom, edukacijom i obukom preko prirodnih resursa do biznisa“

Donator: EU RED, MInistarstvo za poljoprivredu ZE-DO

Pokrenute tri ogledne farme u općinama Žepče, Zavidovići i Maglaj; educirano i obučeno 300 korisnika sa područja navedenih općina, te pokrenuta plastenička proizvodnja.

..................................................................................................................................................

"Udruživanje subjekta malog gospodarstva u clastere"

Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Projekat namijenjen drvoprerađivačima u općini Žepče, u cilju njihova uvezivanja I međusobne suradnje I zajedničkog nastupa na tržišta EU.

..................................................................................................................................................

"Razvoj plasteničke proizvodnje, 20 plastenika za općine Žepče i Zavidovići" (10 korisnika)

Donator: Luteranski savez

Proveden program edukacije iz oblasti plasteničke proizvodnje. Pružena tehnička pomoć kod nabavke plastenika i rada u njima od strane OPZ «Agrofarm» Žepče.

..................................................................................................................................................
 
"Uzgoj jagoda i malina", I faza (8 korisnika)

Donator: Luteranski savez

Partner OPZ Agrofarm Žepče. Proveden program edukacije iz oblasti jagodičastog voća. Pružena tehnička pomoć kod nabavke zasada I sistema za navodnjavanje, pružena pomoć strane stručne osobe, te osigurano tržište.

..................................................................................................................................................

"Izrada Strategije razvoja općine Žepče 2007-2011"

Udruga poduzetnika I poslodavaca Žepče je tehnički operater izrade ovog dokumenta.

..................................................................................................................................................

"Mladi budući poduzetnik u turizmu, ugostiteljstvu sa poznavanjem neophodnosti i obveze zaštite okoliša"

Donator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

..................................................................................................................................................

"Inkubiranje biznisa u FBiH – stanje i perspektive"

Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 

 

 

 

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo