UPIP Žepče

UPIP Žepče

četvrtak, 04 Juni 2015 09:36

Projekt ECO FOOD TURA provodi se u okviru EU IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Implementacija projekta trajat će 24 mjeseca (12/2014 do 12/2016).

Cilj projekta je doprinijeti razvoju i jačanju eko prihvatljive ekonomije i porast socijalne kohezije u prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, suradnju i umrežavanje.

 Očekivani rezultati:

 • Identificirati postojeće stanje i razvojne mogućnosti eko proizvodnje u prekograničnom području sa fokusom na proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
 • Uspostaviti agrobiznis inovacijsko edukacijski centar
 • Poboljšati kapacitete ciljne grupe i korisnika
 • Uspostaviti suradnju stakeholdera eko proizvodnje u  VSŽ (HR) i prekograničnu suradnju sa AgroMAP mrežom u BiH i SMCMAP mrežom u HR.

 

Vodeći Partneri:

 • Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče)
 • Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri:

 • Opština Teslić
 • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske Županije HRAST d.o.o.
 • Općina Drenovci
 • Poljoprivredni fakultet u Osjeku
 • Osnovna škola Ivan Meštrović u Drenovcima

 

četvrtak, 04 Juni 2015 08:02

 

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče upošljava slijedeće osobe:

 

 • Mira Jović, ekonomist– izvršna direktorica Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
 • Tea Samardžić Memčić, mr. poljoprivrede- menadžer za podršku i razvoj agrobiznisa
 • Erol Maglić, matematički tehničar- Menadžer za podršku MSP sektoru
 • Ljubica Mijatović, ekonomist- Menadžer za račuvodstvo, financije i pravne poslove
 • Zimka Berberović - Odjel kućne radinosti UPIP-a Žepče

 

UPIP tim

četvrtak, 04 Juni 2015 07:58

 

Upravni odbor UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Marko Lovrić – predsjednik
 2. Gdin. Mladen Ivešić – dopredsjednik
 3. Gdin. Ivica Ramljak – dopredsjednik
 4. Gdin. Ivo mrkonjić – član
 5. Gdin. Josip Jukić – član
 6. Gdin. Drago Markanović – član
 7. Gdin. Mato sović – član

Nadzorni odbor UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Dragan Prlić – predsjednik
 2. Gdin. Vinko Katava – član
 3. Gdin. Anto Lovrić – član

Sud časti UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Marijan Antolović - predsjednik
 2. Gdin. Marko Pervan - član
 3. Gdin. Ivo Budimir – član


Svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti su volonteri.

Radom Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepce upravlja Izvršni direktor kojeg imenuje Upravni odbor Udruge


Izvršni direktor UPIP-a Žepče

 • Gđa. Mira Jović

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:54

Pravci djelovanja

 • Razvoj fizičke i poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj ekonomskih aktivnosti
 • Razvoj gospodarstva kroz razvoj poduzetništva, razvoj MSP, obrta, ruralni razvoj i razvoj turizma
 • Razvoj ljudskih resursa prema potrebama razvoja gospodarstva
 • Promoviranje gospodarstva, inovativnih pristupa, novih znanja i dobre prakse iz zemlje i inozemstva
 • Podrška MSP putem treninga i edukacija
 • Podrška razvoju ljudskih resursa kroz programe edukacije neuposlenih osoba
 • Praćenje i analiziranje politike ruralnog razvoja, te predlaganje mjera za ruralni razvoj
 • Poticanje suradnje i posredovanja u povezivanju sudionika važnih za gospodarski razvoj općine Žepče, regije Centralna Bosna i BiH

 

Ciljevi

 • Zaštita lokalnog stanovništva od nelojalne konkurencije
 • Razvoj poduzetništva na lokalnom nivou
 • Sudjelovanje u kreiranju politike zapošljavanja
 • Organiziran nastup na sajmovima
 • Organiziran nastup prema nadležnim institucijama
 • Zaštita interesa članova udruge
 • Pružanje svih vrsta poslovnih informacija
 • Savjetovanje, promocija, povezivanje, pomoć pri međunarodnoj komunikaciji i povezivanji

 

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:45

Vizija

Stvoriti poslovni ambijent u kojem će ideje pojedinaca doći do izražaja, u kojem će se odvijati:

 • slobodni protok roba i usluga,
 • omogućiti strana ulaganja,
 • osigurati zdrava konkurencija, te
 • uspostaviti javno i privatno partnerstvo

 

Misija

Formirana je da stvara povoljno poslovno okruženje za svoje članove kako bi im omogućila uspješnije poslovanje, da organizira nastupe prema državnim institucijama i poduzima niz drugih aktivnosti kao što su:

 • organiziran nastup na sajmovima,
 • socijalna politika,
 • rješavanje pitanja neuposlenosti itd.

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:39

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

Ured se nalazi u prostorijama Poslovnog inkubatora u Žepču površine cca 130 m2. Radi i djeluje na području općine Žepče, a po potrebi projekata i na drugim općinama.

Jedan je od osnivača Regionalne ekonomske zajednice Zenica, član Udruženja poslodavaca FBiH i BiH, Zadružnog saveza F BiH i osnivač je zadruge „Agrofarm“ Žepče.

 

petak, 22 Maj 2015 11:34

Udruženje poslodavaca FBiH organiziralo je sastanak privrednika sa novoizabranim premijerom Federacije BiH kako bi ukazali na brojne probleme u poslovanju i dali svojih 10 preporuka kako poboljšati poslovno okruženje u BiH.

petak, 22 Maj 2015 11:31

Zlatnu medalju dobio je proizvod krema za lice s arganovim uljem iz linije proizvoda Veris aroma.

petak, 22 Maj 2015 11:06

Dana 15.maja 2015 godine u Domu Naroda Parlamentarne skupštine BiH, održan je Prvi bosanskohercegovački ruralni parlament.

utorak, 07 Maj 2013 19:32

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče posjeduje pogon za preradu voća i povrća. Pogon se sastoji od stola za inspekciju i pranje sirovine, pasirke za usitnjavanje sirovine, mašine za rezanje jabuka, duplikatora za termičku obradu i pasterizatora za konzerviranje gotovih proizvoda.  Također u sklopu opreme se nalazi i multifunkcionalna sušara za konzerviranje voća i povrća procesom uklanjanja vode iz sirovine, što  omogućuje produljivanje trajnosti proizvoda i na taj način osigurava se plasman na tržište tijekom cijele godine.

Oprema je nabavljena s ciljem omogućavanja malim farmerima sa područja općina Žepče, Zavidovići i Maglaj da svoju sirovinu prerade u proizvode veće dodane vrijednosti koji postižu bolju pozicioniranost na tržištu.

Usmjeravanje proizvodnje na proizvode veće dodane vrijednosti (đzemovi, sokovi, konzervirani proizvodi od povrća) doprinjeti će većoj konkuretnosti ovoga sektora na domaćem i inozemnom tržištu i stvaranjem uvjeta za daljni rast i razvoj ovoga sektora.  Individualne investicije za proizvodnju proizvoda veće dodane vrijednosti proizvođačima predstavljaju velika investicijska ulaganja i zahtjevaju ljudske resurse što uvjetuje male farmere  da orijentiraju svoju proizvodnju na sirovine odnosno proizvode manje dodane vrijednosti, koji postižu  slabiju konkuretnost i pozicioniranost na tržištu.

Mini proizvodna linija omogućit će malim farmerima da unaprijede svoju proizvodnju i razviju proizvode veće dodane vrijednosti.

Proizvodna linija je na raspolaganju svim proizvođačima i prerađivačima voća i povrća.

 

 

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo