UPIP Žepče

UPIP Žepče

petak, 19 Juni 2015 12:39

"ZELENO ZAPOŠLJAVANJE"

Projekt se implementira na općini Zavidovići a za cilj ima partnerskim koordiniranom aktivnostima promovirati i facilirati transformaciju obiteljskih gazdinstava u održive obrte, te staviti u funkciju identificirane resurse za održivo zapošljavanje/samozapošljavanje.

Očekivani rezultati projekta:
- Uspostaviti funkcionalno partnerstvo;
- Identificirati postojeće resurse za zapošljavanje u sektoru agrobiznisa;
- Unaprediti infrastrukturnu podršku –mašinski prsten kao dio biznis inkubatora;
- Poboljšati kapacitete ciljne grupe i korisnika;
- Osnovati 20 obrta i uključiti u lance vrijednosti;
- Uključenje u klaster;
- Promoviranje;

Projekt implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Zavidovići, Općinom Zavidovići, Službom za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, P.U. Centrom za edukaciju odraslih, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“. Trajanje projekta 20 mjeseci.

petak, 19 Juni 2015 12:38

 

Referenc lista

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak, 04 Juni 2015 09:36

Projekt ECO FOOD TURA provodi se u okviru EU IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Implementacija projekta trajat će 24 mjeseca (12/2014 do 12/2016).

Cilj projekta je doprinijeti razvoju i jačanju eko prihvatljive ekonomije i porast socijalne kohezije u prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, suradnju i umrežavanje.

 Očekivani rezultati:

 • Identificirati postojeće stanje i razvojne mogućnosti eko proizvodnje u prekograničnom području sa fokusom na proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
 • Uspostaviti agrobiznis inovacijsko edukacijski centar
 • Poboljšati kapacitete ciljne grupe i korisnika
 • Uspostaviti suradnju stakeholdera eko proizvodnje u  VSŽ (HR) i prekograničnu suradnju sa AgroMAP mrežom u BiH i SMCMAP mrežom u HR.

 

Vodeći Partneri:

 • Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče)
 • Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri:

 • Opština Teslić
 • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske Županije HRAST d.o.o.
 • Općina Drenovci
 • Poljoprivredni fakultet u Osjeku
 • Osnovna škola Ivan Meštrović u Drenovcima

 

četvrtak, 04 Juni 2015 08:02

 

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče upošljava slijedeće osobe:

 

 • Mira Jović, ekonomist– izvršna direktorica Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
 • Tea Samardžić Memčić, mr. poljoprivrede- menadžer za podršku i razvoj agrobiznisa
 • Erol Maglić, matematički tehničar- Menadžer za podršku MSP sektoru
 • Ljubica Mijatović, ekonomist- Menadžer za račuvodstvo, financije i pravne poslove
 • Zimka Berberović - Odjel kućne radinosti UPIP-a Žepče

 

UPIP tim

četvrtak, 04 Juni 2015 07:58

 

Upravni odbor UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Marko Lovrić – predsjednik
 2. Gdin. Mladen Ivešić – dopredsjednik
 3. Gdin. Ivica Ramljak – dopredsjednik
 4. Gdin. Ivo mrkonjić – član
 5. Gdin. Josip Jukić – član
 6. Gdin. Drago Markanović – član
 7. Gdin. Mato sović – član

Nadzorni odbor UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Dragan Prlić – predsjednik
 2. Gdin. Vinko Katava – član
 3. Gdin. Anto Lovrić – član

Sud časti UPIP-a Žepče:

 1. Gdin. Marijan Antolović - predsjednik
 2. Gdin. Marko Pervan - član
 3. Gdin. Ivo Budimir – član


Svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti su volonteri.

Radom Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepce upravlja Izvršni direktor kojeg imenuje Upravni odbor Udruge


Izvršni direktor UPIP-a Žepče

 • Gđa. Mira Jović

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:54

Pravci djelovanja

 • Razvoj fizičke i poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj ekonomskih aktivnosti
 • Razvoj gospodarstva kroz razvoj poduzetništva, razvoj MSP, obrta, ruralni razvoj i razvoj turizma
 • Razvoj ljudskih resursa prema potrebama razvoja gospodarstva
 • Promoviranje gospodarstva, inovativnih pristupa, novih znanja i dobre prakse iz zemlje i inozemstva
 • Podrška MSP putem treninga i edukacija
 • Podrška razvoju ljudskih resursa kroz programe edukacije neuposlenih osoba
 • Praćenje i analiziranje politike ruralnog razvoja, te predlaganje mjera za ruralni razvoj
 • Poticanje suradnje i posredovanja u povezivanju sudionika važnih za gospodarski razvoj općine Žepče, regije Centralna Bosna i BiH

 

Ciljevi

 • Zaštita lokalnog stanovništva od nelojalne konkurencije
 • Razvoj poduzetništva na lokalnom nivou
 • Sudjelovanje u kreiranju politike zapošljavanja
 • Organiziran nastup na sajmovima
 • Organiziran nastup prema nadležnim institucijama
 • Zaštita interesa članova udruge
 • Pružanje svih vrsta poslovnih informacija
 • Savjetovanje, promocija, povezivanje, pomoć pri međunarodnoj komunikaciji i povezivanji

 

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:45

Vizija

Stvoriti poslovni ambijent u kojem će ideje pojedinaca doći do izražaja, u kojem će se odvijati:

 • slobodni protok roba i usluga,
 • omogućiti strana ulaganja,
 • osigurati zdrava konkurencija, te
 • uspostaviti javno i privatno partnerstvo

 

Misija

Formirana je da stvara povoljno poslovno okruženje za svoje članove kako bi im omogućila uspješnije poslovanje, da organizira nastupe prema državnim institucijama i poduzima niz drugih aktivnosti kao što su:

 • organiziran nastup na sajmovima,
 • socijalna politika,
 • rješavanje pitanja neuposlenosti itd.

 

četvrtak, 04 Juni 2015 07:39

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

Ured se nalazi u prostorijama Poslovnog inkubatora u Žepču površine cca 130 m2. Radi i djeluje na području općine Žepče, a po potrebi projekata i na drugim općinama.

Jedan je od osnivača Regionalne ekonomske zajednice Zenica, član Udruženja poslodavaca FBiH i BiH, Zadružnog saveza F BiH i osnivač je zadruge „Agrofarm“ Žepče.

 

petak, 22 Maj 2015 11:34

Udruženje poslodavaca FBiH organiziralo je sastanak privrednika sa novoizabranim premijerom Federacije BiH kako bi ukazali na brojne probleme u poslovanju i dali svojih 10 preporuka kako poboljšati poslovno okruženje u BiH.

petak, 22 Maj 2015 11:31

Zlatnu medalju dobio je proizvod krema za lice s arganovim uljem iz linije proizvoda Veris aroma.

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo