UPIP Žepče

UPIP Žepče

ponedjeljak, 28 Maj 2018 10:24

U organizaciji Grupacije Naša perspektiva i Globalne razvojne mreže bh. dijaspore, u Sarajevu 24.05.2018. u hotelu Europa održan je stručni skup na temu “Prava bh. dijaspore u BiH” putem kojeg su predstavljeni rezultati nedavno sprovedene Studije o pravima bh. dijaspore, kao i prezentirana dva vodiča za bh. dijasporu.
Kada isključivo posmatramo naše zakonodavstvo, možemo reći da bh. dijaspora, kao i ostali građani BiH, uživaju sva moguća prava u BiH. Međutim, u praksi neinformiranost i komplicirane procedure onemogućavaju članovima bh. dijaspore efikasno korištenje prava u BiH. Bh. dijaspora, kao posebna, mnogobrojna i specifična skupina bh. društva, koja daje ogroman doprinos razvoju, zaslužuje bolje tretiranje kroz primjenu posebnih mehanizama koji će olakšati ostvarivanje njihovih prava u BiH, istakao je Armin Alijagić ispred Grupacije Naša perspektiva.
Na skupu su učestvovali predstavnici nadležnih vladinih institucija, predstavnici međunarodnih organizacija, razvojnih agencija, OCD-a, NVO-a, i medija.
Skup je organiziran u sklopu MATRA projekta “Jačanje uloge bh. dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini“, koji financira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

četvrtak, 03 Maj 2018 10:17

U okviru projekta "Zeleno zapošljavanje", 28.04.2018. u prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, održana je druga od četiri edukativne radionice na temu: „Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja“. Učesnicima radionice su prezentirani fizički i tehnički zahtjevi u pripremnom procesu destiliranja, te sam proces organiziranja i provođenja aktivnosti prilikom destiliranja ljekovitog i aromatičnog bilja. Projektom je planirano održavanje još dvije edukativne radionice na navedenu temu. Na preostalim radionicama, učesnici će steći znanja na slijedeće teme: Sušenje ljekovitog i aromatičnog bilja; Osnove sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja iz prirode;
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 02 April 2018 13:04

Dana 02.04.2018. u prostorijama Razvojne agencije Zavidovići održana je edukativna radionica na temu: „Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja“. Edukativna radionica je organizirana  za korisnike projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, a također i za sve druge zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. Prisutnima su predstavljeni zahtjevi, prinicipi, metode i tehnologija plantažnog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja, sa posebnim osvrtom na Matičnjak (Melissa Officinalis). Planirano je održavanje ukupno četiri edukativne radionice na navedenu temu. Na preostalim radionicama, učesnici će steći znanja na slijedeće teme: Destilacija ljekovitog i aromatičnog bilja; Sušenje ljekovitog i aromatičnog bilja; Osnove sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja iz prirode;
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

srijeda, 21 Mart 2018 06:50

U prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, 20.03.2018. i 22.03.2018. održane su dvije edukativna radionica na temu: „Uzgoj i prerada jagodičastog voća“. Edukativne radionice su organizirane za korisnike projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, a također i za sve druge zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem i preradom jagodičastog voća. Predavač, Dževad Lavić -  magistar poljoprivrede, prisutnima je predstavio tehnologije uzgoja maline bazirano na principima organske proizvodnje (sadnja, gnojidba, zaštita, berba, orezivanje, skladištenje); sušenje i druge načine obrade jagodičastog voća; mogućnosti proizvodnje proizvoda sa dodanom vrijednošću; te osnove sakupljanja jagodičastog voća iz prirode.
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

utorak, 06 Mart 2018 08:37

U ponedjeljak 05.03.2018. u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče održan je  sastanak tima za implementaciju projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ sa pomoćnicom ministra rada i zapošljavanja Crne Gore i suradnicima, te predstavnikom ILO ureda u BiH. Svrha sastanka je prezentiranje projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kao primjera dobre prakse. Tijekom razgovora, prisutnima je predstavljen i jedan od glavnih ciljeva projekta, a to je transformacija 20 mješovitih obiteljskih gazdinstava u registrirane obrte, primjenom metoda mješovite poljoprivredne proizvodnje. U nastavku predstavljeni su načini i metode pružanja podrške svim korisnicima projekta, te pojam mašinskog prstena i načini organiziranja i korištenja (oprema za obradu - preradu i doradu, odnosno proizvodnja finalnog proizvoda s dodanom vrijednošću). U razgovoru je istaknuto i obrazovanje korisnika projekta - certificirana obuka za stjecanje zvanja „Voditelj obiteljskog/porodičnog gazdinstva“, kao jednog od bitnih čimbenika za uspješno vođenje obrta/gazdinstva. Istaknuta je također i važnost suradnje među projektnim partnerima, kao jedan od osnovnih preduvjeta za uspješno implementiranje projekta i daljnji razvoj lokalne zajednice.
Tijekom diskusije najveća pozornost je bila usmjerena na održivost obrta nakon implementacije projekta, pri čemu je prisutnima prezentiran model i način uvezivanja novoosnovanih obrta u postojeće lance vrijednosti (ljekovito i aromatični bilje; jagodičasto voće).
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 19 Februar 2018 08:13

Dana 16.02.2018. u prostorijama UPIP-a Žepče održan je stručni skup na temu: „Uspostava i rad klastera ljekovitog i aromatičnog bilja“, na kojemu su prisustvovali članice AgroMAP mreže - predstavnici MSP-a, udruženja i zadruga, PKFBiH, Federalnog agromediteranskog zavoda, te predstavnici medija. Stručni skup je nastavak dosadašnjih aktivnosti rada AgroMAP mreže, čije su članice skupa sa UPIP-om Žepče kao koordinatorom rada i administrativno-tehničkom podrškom, odlučili da uspostave Klaster ljekovitog i aromatičnog bilja - kao viši stupanj organiziranja. U okviru stručnog skupa, prof. dr. Vjekoslav Domljan, je prisutnima prezentirao principe i metode uspostave i rada klastera. Na stručnom skupu je  zaključeno da se urade sve potrebne aktivnosti (administrativno-tehničke), koje će rezultirati uspostavom klastera.
Stručni skup je organiziran u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 05 Februar 2018 15:17

Program stručnog osposobljavanja korisnika projekta će se provesti u periodu Februar - Mart 2018. godine i obuhvatat će slijedeće oblasti:
- Osnova podučavanja naučnika;
- Zaštita na radu;
- Melioracija u poljoprivredi;
- Knjigovodstvo u poljoprivredi;
- Tržište;

Nakon završetka programa osposobljavanja, najmanje 20 korisnika projekta će polagati završni ispit, nakon čega će im biti dodijeljeni certifikati o uspješno završenoj obuci za „Voditelja obiteljskog/porodičnog gazdinstva“.

Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

utorak, 16 Januar 2018 07:01

Predstavnici UPIP-a Žepče, učestvovali u radu redovne godišnje Skupštine „Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH“. Na sjednici je zaključeno, da se od institucija vlasti na državnom nivou zatraži, da u ovoj godini u organsku proizvodnju uloži iznos od milion KM.
Predsjednik Saveza Sejad Herceg izjavio je da bi to bio dobar početak, budući da organski proizvođači godinama ne dobivaju poticaje, te da s usvajanjem Strategije ruralnog razvoja organska poljoprivredna proizvodnja treba da bude motor razvoja ruralnih područja.
Dodao je da će krajem marta biti usvojen plan aktivnosti Saveza za 2018., jer smatra da bi ova godina trebala biti prekretnica kada će vlasti shvatiti da je u organskoj poljoprivredi moguće otvoriti nova radna mjesta i povećati proizvodnju.

Izvor: fokus.ba, fena.ba

utorak, 16 Januar 2018 06:45

U prostorijama UPIP-a Žepče, isporučena je oprema za obradu nasada, koja će biti na raspolaganju krajnjim korisnicima projekta „Zeleno zapošljavanje“. Oprema se sastoji od moto-kultivatora sa priključcima (plug, rotaciona kopačica, kosilica, prikolica), te traktora sa rotacionom kopačicom i pristrojem za unutar-rednu obradu (mehaničko okopavanje nasada). Korištenje opreme će se regulirati na osnovu pravila o korištenju opreme mašinskog prstena, koji se uspostavlja u okviru projekta i biti će sastavni dio biznis inkubatora Razvojne agencije Zavidovići.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

petak, 12 Januar 2018 07:30

U Sarajevu, 11.01.2018. je u organizaciji USAID/Sweden FARMA II i Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ureda za koordinaciju projekata (PCU), održan okrugli stol „Elementarne nepogode i osiguranje u poljoprivredi”, na kojemu je, preko 30 učesnika, predstavnika udruženja, zadruga, asocijacija proizvođača, ali i tri osiguravajuće kuće razgovaralo o ovoj temi.

Zaključeno je da osnovni problem koji vodi do nedovoljnog osiguranja poljoprivredne proizvodnje je ograničena ponuda osiguravajućih kuća i visoka cijena premije osiguranja, a konstatovano je i da poljoprivredni proizvođači znaju vrlo malo o uslovima osiguranja, čak i kada stupe u odnos sa osiguravajućom kućom.

Konstatovano je da dosadašnja praksa ukazuje da bi partneri u osiguranju morali biti udruženja i zadruge kako bi se osiguralo učešće većeg broja farmera, a što vodi smanjenju cijene osiguranja.

Dosadašnji poticaji koji su se odnosili na subvencioniranje premije osiguranja nisu dali željene rezultate (u FBiH je registrovanim poljoprivrednim proizvođačima dostupna subvencija u iznosu 50% troška osiguranja, uz ukupan budžet na godišnjem nivou od 100.000 KM).

Na skupu je zaključeno da je jedan od ključnih problema u ovoj oblasti manjak transparentnosti na strani ponude. U tom kontekstu, USAID/Sweden FARMA II planira realizovati istraživanje na temu osiguranja u poljoprivredi, kojim će biti obuhvaćene osiguravajuće kuće u BiH s ciljem povećanja transparentnosti o ponudi i posebnim uslovima koji utiču na premiju osiguranja.

Predloženo je i da se uz podršku FMPVŠ formira i tehnička radna grupa za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrednog osiguranja.

Izvor: www.farmabih.ba

Stranica 2 od 21

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo