UPIP Žepče

UPIP Žepče

srijeda, 05 April 2017 23:17

Za korisnice projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ organizirano je učešće na VI Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma Kotor Varoš 31. marta i 1. aprila 2017. godine u Kotor Varošu.  Sajam je okupio oko 150 izlagača iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Organizatori manifestacije su Razvojna agencija opštine Čelinac i Područna privredna komora Banja Luka.
UPIP Žepče je zajedno sa tri korisnice projekta predstavio proizvode svih korisnica projekta i na taj način širu javnost upoznao sa projektom koji implementira i sa proizvodima koje proizvode korisnice projekta. Učešćem na sajmu korisnicama projekta omogućen je plasman proizvoda na tržište. 
Učešće na sajmu je organizirano u okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u Sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.
U narednim danima organizirat će se učešće na još dva sajma za korisnice projekta i to na Sajmu Privrede Mostar 2017 u periodu 04 – 08 april 2017 i na Sajmu Grapos Expo Gračanica od 18 -22 aprila 2017 godine.

utorak, 28 Mart 2017 10:17

Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 općine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.
Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi projekt i savjetovat će i pružati podršku lokalnim partnerstvima tokom cijelog projekta. ILO će partnerstvima pružiti svoju ekspertizu u vođenju reforme tržišta rada kao i osmo-faznu tehničku podršku u uspostavljanju održivih i partnerstvom vođenih lokalnih okvira za zapošljavanje i u provođenju aktivnih mjera na tržištu rada.
Evropska unija obezbjedila je 4 miliona eura za LEP projekt, kojeg provodi ILO. Projekt je dio 19 miliona vrijednog EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg provode UNDP, GIZ i ILO.
Jedan od projekata koji se našao na listi 15 lokalnih partnerstava čiji su projekti odobreni za financiranje našao se i projekt  pod nazivom „Zeleno zapošljavanje“ Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP). Projekt će se implementirati u suradnji sa Razvojnom agencijom Zavidovići, Službom za zapošljavanje ZDK, Privrednom komorom FBiH, Općinom Zavidovići, Udruženjem „Agro-Dolina“, Opštom poljoprivrednom zadrugom „AGROFARM“ Žepče, Firma Funghi Frutti d.o.o. i Centrom za edukaciju Široki Brijeg. Projektne aktivnosti će se provoditi na području Općine Zavidovići. Fokus projekta je  zapošljavanje u sektoru agrobiznisa - poljoprivredne proizvodnje za poznatog kupca kroz formiranje održivih porodičnih/obiteljskih gazdinstava.

ponedjeljak, 27 Mart 2017 06:18

U Subotu, 25. Ožujka/Marta 2017. godine u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca u Žepču održana je Izborna Skupština Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Na Izbornoj Skupštini OK FBiH za predsjednika Komore izabran je Željko Babić, kojeg je kandidirala Obrtnička komora Tuzlanskog kantona. Potpredsjednici Komore su Adem Crnalić iz Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, te Vlado Bevanda iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanske županije.
Predsjednik Skupštine OK FBiH je Smail Hasanić kojeg je kandidirala Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona. Za potpredsjednike je izabran Adnan Jusić iz Obrtničke komore kantona Sarajevo i Safet Hodžić iz Obrtničke komore Srednjo-bosanske županije/kantona.
U Nadzorni odbor birani su: Azra Tukulj iz Obrtničke komore Posavske županije, Frano Sapjić iz Obrtničke komore Zapadno-hercegovačke i Petar Smiljanić iz Obrtničke komore Herceg-bosanske županije.
Nova uprava Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine birana je na razdoblje sljedećih četiri godine.

petak, 24 Februar 2017 12:03

Dana 21.02.2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Stolac u Udruženje žena „Orhideja“ i Poljoprivrednu zadrugu „Hercegovka“ za korisnice projekta. Na putovanje je išlo 11 korisnica projekta, g-đica. Andrijana Katava - moderatorica putovanja – angažirani vanjski konsultant, predstavnica medija Marijana Matijević - Radio Žepče i Tea Samardžić Memčić -  projekt koordinatorica.
Studijsko putovanje je imalo za cilj ekonomsko osnaživanje žena kroz stjecanje novih znanja, i upoznavanje sa primjerima dobre prakse provođenja poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Korisnice projekta su imale priliku i upoznati se sa načinom rada udruženja žena i poljoprivredne zadruge čiji radom rukovode žene. Upoznate su sa načinom zajedničke proizvodnje različitih prerađevina od voća i povrća i prerade ljekovitog bilja. Najvažnija naučena lekcija jeste da se samo zajedničkim radom i plasmanom proizvoda na tržište može osigurati dovoljno prihoda za domaćinstva, kontinuitet proizvodnje i razvijati novi proizvodi.
Studijsko putovanje medijski je popratio Radio Žepče.
Studijsko putovanje je organizirano u  okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

petak, 24 Februar 2017 12:01

U okviru projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ održane su dvije edukativne radionice na teme „Mogućnost prodaje putem besplatnih elektronskih kanala“ i  „Važnost promocije i specifičnosti promocije proizvoda iz agrobiznisa“. Cilj radionica bio je korisnicama projekta predočiti važnost i načine promocije i prodaje njihovih proizvoda. Poseban naglasak je stavljen na kanale promocije proizvoda koji ne iziskuju velike troškove i specifična znanja a mogu uvelike doprinijeti promociji proizvoda i povećanju obima prodaje.
Projekt „Žene liderice u Agrobiznisu“ implementira se u okviru programa ekonomskog osnaživanja žena, financiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Projekt sufinancira i implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče. Cilj projekta je podržati žene u sektoru agrobiznisa kroz promicanje njihovog liderstva u ovom sektoru ka jačanju njihovog privrednog i socijalnog napretka. Ciljna grupa projekta su žene, starosti u  dobi od 18- 50 godina. Trajanje projekta je od 12.05.2016 – 12.05.2017.

petak, 24 Februar 2017 11:36

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče sudjeluje kao izlagač na forumima „Perspektiva razvoja sela u BiH“, koji su organizirani u okviru projekta „Dijalog o razvoju ruralnih zajednica i zapošljavanju u oblasti poljoprivrede“ koji se provodi pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog  Predstavnika EU u BiH. Forumi su organizirani u Travniku, Livnu, Prijedoru, Bihaću, Brčkom, Bijeljini, Banja Luci, Gradačcu, Doboju i Trebinju. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u forumima sudjeluje kao predstavnik nevladinog sektora koji predstavlja primjere dobre prakse umrežavanja aktera iz sektora agrobiznisa u okviru Agroinkubatora Žepče i povezivanja udruženja, zadruga i MSP u okviru AgroMAP mreže. Na svakom od foruma sudjelovalo je oko 150 poljoprivrednih proizvođača. Prezentirane su dobre prakse iz regiona i EU, diskutralo o problematici sa kojom se susreću poljoprivredni proizvođači i važnosti kreiranja strategije razvoja poljoprivrednog sektora na državnom nivou.

četvrtak, 09 Februar 2017 15:14

O okviru Programa izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje OCD-a, u organizaciji TACSO projekta u BIH i TACSO VESTA Resursnog centra održan je trodnevni trening. Na treningu su učestvovali i predstavnici UPIP-a Žepče - koordinatori rada AgroMAP mreže i LEDnet mreže. Facilitator/predavač je bio renomirani stručnjak iz oblasti zagovaranja i lobiranja gdin. Johannes R. Schot iz Holandije. Metodološki, program je osmišljen na način da omogući aktivno stjecanje znanje i vještina, odnosno da obezbijedi primjenu onog što je usvojeno tokom obuka koje su planirane u periodu 02/2017 - 07/2017.

Programom su planirana tri modula: I - Liderstvo i upravljanje mrežom; II - Procjena utjecaja; III - Strateški dijalog.

Program izgradnje kapaciteta za mreže i koalicije OCD ima za cilj:
- Unaprijediti kapacitete predstavnika 5 mreža/koalicija OCD u upravljanju mrežom i za jačanje odgovornosti prema javnosti kroz pristup procjene utjecaja i strateški dijalog;
- Obezbijediti odvijanje procesa strateškog pozicioniranja i implementacije za određeno pitanje zagovaranja za svaku od odabranih 5 mreža/koalicija i podržati ih u uspostavljanju sistema za mjerenje utjecaja vođenih aktivnosti (M&E);
- Mjeriti napredak pet odabranih mreža/koalicija u postizanju rezultata planiranih u njihovom procesu zagovaranja i utjecaja na poboljšanje financijskog, pravnog i strukturalnog okruženja za razvoja civilnog društva;

petak, 23 Decembar 2016 07:37

Čestiti Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu, svim svojim članovima i poslovnim partnerima želi tim UPIP-a Žepče.

petak, 09 Decembar 2016 09:12

U okviru projekta  „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim poduzećima(MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali programe obuke radne snage i investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Iz ZDK pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih općina: Maglaj, Vareš i Žepče.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP.

Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:
- MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
- Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Krajnji rok za podnošenje prijava je Srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1.    Da su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2.    Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3.    Da su izvozno orijentirani.
4.    Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5.    Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6.    Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“ u 2017. godini.“ Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći na slijedećim link-ovima:
Javni_poziv_za_podrsku_MSP_LID.pdf
MSP_Podrska_Prilog_I_Obrazac.docx
MSP_Podrska_Prilog_II_Budzet.xls
MSP_Podrska_Prilog_III_Pismo.docx

ponedjeljak, 05 Decembar 2016 08:11

U okviru projekta „Pristup tržištu malih farmera  u Bosni i Hercegovini i Egiptu“  - IFAD 2 koji u BiH implementira Oxfam Sarajevo, predstavnici organizacija za lokalni ekonomki razvoj u periodu 03 - 09 decembra 2016 borave u studijskoj posjeti u Egiptu. Jedan od učesnika studijskog putovanja je i predstavnik Udruge poduzetnika i poslodavca Žepče. Cilj studijskog putovanja jer razmjena znanja i iskustava sa lokalnim zadrugama i poljoprivrednim proizvođačima. Bit će upriličeno i nekoliko sastanaka sa predstavnicima vladinog sektora i zadrugama u Egiptu i posjete ruralnim zajednicama (Minia i Beni Sueif). Kao završni događaj održat će se i finalna konferencija u Kairu - sjedište CEOSS.

Stranica 5 od 21

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo