POZIV ZA PODUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „LOKALNI INTEGRIRANI RAZVOJ – LIR“

  • petak, 09 Decembar 2016 09:12
  • Objavljeno u Novosti
  • Čitano 1966 puta

U okviru projekta  „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim poduzećima(MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali programe obuke radne snage i investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Iz ZDK pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih općina: Maglaj, Vareš i Žepče.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP.

Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:
- MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
- Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Krajnji rok za podnošenje prijava je Srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1.    Da su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2.    Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3.    Da su izvozno orijentirani.
4.    Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5.    Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6.    Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“ u 2017. godini.“ Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći na slijedećim link-ovima:
Javni_poziv_za_podrsku_MSP_LID.pdf
MSP_Podrska_Prilog_I_Obrazac.docx
MSP_Podrska_Prilog_II_Budzet.xls
MSP_Podrska_Prilog_III_Pismo.docx

Ocijeni
(0 glasova)
  • Zadnji put promjenjen utorak, 10 Januar 2017 10:02
  • veličina slova
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo