UPIP Žepče

UPIP Žepče

utorak, 07 Maj 2013 19:31

Čuvanje voća i povrća u hladnjači Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče dostupno je svim poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Žepče i susjednih općina.
Na raspolaganju su dvije komore za čuvanje voća i povrća ukupne zapremine 300 m3 (2 x 150 m3) sa režimom hlađenja na +4°C. Prije ulaska u rashladne komore nalazi se pred-prostor površine 73 m2 i služi za pripremu proizvoda koji se dopremaju ili dopremaju iz hladnjače te uredska prostorija od 13 m2 za praćenje ulaska i izlaska robe iz hladnjače, vođenje potrebne dokumentacije i druge uredske poslove. Prilazni put do hladnjače moguć je teretnim vozilima i na raspolaganju je veliki prostor za manevriranje.
Hladnjača je dio Agroinkubatora Žepče, koji djeluje kao infrastrukturna podrška razvoju agrobiznisa.

Zašto skladištiti voće i povrće u hladnjači?

Adekvatno skladištenje i čuvanje voća i povrća od momenta berbe do plasmana na tržište od iznimne je važnosti za očuvanje fizioloških i nutritivnih vrijednosti sirovine. Režimi čuvanja voća i povrća prvenstveno ovise od vrste voća i povrća koje se skladišti, a zatim od pojedinih sorti. Poznato je da se s porastom temperature svi procesi unutar ploda biljke odvijaju brže, a sniženjem temperature dolazi do usporavanja svih procesa u plodu. Vrijeme od berbe do rashlađivanja voća i povrća treba da bude što kraće. Preporuka je da se ubrani plodovi rashlade istog dana. Brzo rashlađivanje plodova nakon berbe veoma je važno, jer se na taj način usporava proces zrenja i smanjuje pojava pojedinih fizioloških oboljenja. Od bioloških specifičnosti ploda ovisi u velikoj mjeri dužina uspješnog čuvanja, pa se stoga i javljaju osjetne razlike u trajnosti pojedinih sorti. Na trajnost i gubitke do kojih dolazi u tijeku čuvanja utječu i uvjeti pod kojim su se plodovi razvijali, zatim stupanj zrelosti plodova, kao i način pripreme i pakovanja.

Svi zainteresirani za usluge skladištenja proizvoda u hladnjaču mogu se javiti na kontakte Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče!

utorak, 23 April 2013 11:45

Suvremena biljna proizvodnja skoro je ne zamisliva bez uporabe, kako organskih tako i anorganskih, gnojiva. Površine namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju se smanjuju, a ne rijetko se za poljoprivredne svrhe dodjeljuje zemljište ne adekvatnih kvaliteta, konfiguracija i ekspozicija. Kako se u Svijetu broj stanovnika povećava kao i potreba za hranom, a poljoprivredne površine smanjuju, neophodna je uporaba gnojiva u svrhu smanjenja jedinice površine,a povećanja prinosa.

U praksi se vrlo često dešava da poljoprivrednici zbog ne educiranosti i nepoznavanja potreba određene biljne kulture u zemljište unose veće ili manje količine gnojiva od potrebnih za planirani usjev. Na taj način povećavaju troškove ali i smanjuju prinos po jedinici površine, pa su njihovi proizvodi često nekonkurentni na tržištu, kako kvalitetom tako i cijenom. Također treba naglasiti da neadekvatna i nekontrolirana ishrana smanjuje otpornost biljaka i povećava mogućnosti od oboljenja i napada raznih štetočina, što u konačnici ponovno iziskuje povećanje troškova i sve posljedice koje s tim dolaze.
Sve gore navedeno, ukazuje na važnost kemijske analize tla. Pod kemijskom analizom podrazumijevaju se postupci: uzimanje uzoraka na terenu, laboratorijska analiza uzoraka i predodžba rezultata razumljivih za proizvođača, kao i eventualni savjeti za popravak kvaliteta zemljišta.
Kako smo naglasili, kemijska analiza započinje već na terenu, kroz promatranje konfiguracije terena, ekspozicije kao i zapažanje stanja drugih biljnih kultura koje rastu u naokolo (korova, drveća i kultiviranog bilja), te naposljetku i samog procesa uzimanja uzoraka s određene površine kao i njihovo obilježavanje.
Nakon odrađenog terenskog dijela, slijedi sušenje i priprema uzorka za analiziranje u laboratoriju. Laboratorijski dio obrade uzorka može da potraje i nekoliko dana, ovisno o kompleksnosti analize koja se želi uraditi na dostavljenom uzorku. Za dokazivanje određenih parametara koriste se razne metode, neke od njih nisu precizne, stoga je vrlo bitno naglasiti da samo referentne metode za dokazivanje su one koje će dati točne rezultate, dok ostale su puno niže cijene ali i pouzdanost rezultata im je vrlo mala. Ovdje napominjemo da AGROinkubator Žepče, koristi referentne i međunarodno priznate metode za određivanje kvaliteta zemljišta, a laboratorija je certificirana prema ISO standardima.
Po završetku laboratorijskog dijela, slijedi obrada rezultata i objašnjenje s uputama o eventualnoj popravci kvaliteta zemljišta, napisana od strane stručnjaka koji vrše kompletan proses analize u ovlaštenom laboratoriju.

Upute za uzimanje uzoraka

Stranica 21 od 21

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo