PARAFISKALNI NAMETI – POSLJEDICA SLOŽENOG POLITIČKOG SISTEMA Istaknuto

  • ponedjeljak, 02 Septembar 2019 08:26
  • Objavljeno u Novosti
  • Čitano 360 puta

U Bosni i Hercegovini je registrovano više od 3 hiljade parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Privrednici i poljoprivrednici, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine kažu da za opštine, kantone i entitete izdvajaju milione maraka u vidu raznih naknada, taksi, elaborata i dozvola. Za privrednike mnogi od njih su apsurdni, poput onih za vodu iz vlastitih bunara. Poljoprivrednici u Federaciji BiH, koji koriste svoju vodu iz bunara ili potoka, plaćaju istu vodnu naknadu kao i velike firme koje su vodu komercijalizovale. Ekonomski analitičari kažu da je ovoliki broj parafiskalnih nameta posljedica složenog političkog sistema, više nivoa vlasti koje imaju diskreciono pravo da uvode nove parafiskalne namete. Rasterećenje treba početi sa najnižeg nivoa, općina.

Za više informacija posjetite link: https://www.youtube.com/watch?v=w2lqSmo7ObE

Izvor: Minela Deševac/BHRT

Ocijeni
(0 glasova)
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo