Poslovna konferencija privrednika i vladinog sektora o “Inicijativi 20+5+6” Istaknuto

  • ponedjeljak, 02 Septembar 2019 08:33
  • Objavljeno u Novosti
  • Čitano 396 puta

Poslodavci su, kako je dodao Smailbegović, u proteklom periodu razgovarali sa šefovima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentu FBiH, te zastupnicima u FBiH kako bi im približili ovu tematiku. Od njih su, naglasio je, dobili podršku i očekuju da će zakonska rješenja koja su predložili imati visok stepen prolaznosti. Na konferenciji pod nazivom “Inicijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede” očekuje se učešće više od 200 biznismena, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, te međunarodnih organizacija, koji će razgovarati o zakonskim rješenjima koja je putem ove incijative predložilo Udruženje poslodavaca FBiH (UPFBiH).

Konferenciju organizuju UPFBiH i Večernji list, pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH, a bit će održana 4. septembra u Mostaru.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović kazao je za Fenu da je cilj konferencije doprinijeti kreiranju povoljnijeg i atraktivnijeg poslovnog ambijenta uz sinergiju kreatora ekonomskih politika, odnosno predstavnika vlasti i poslovne zajednice.

– Svi zakonski prijedlozi i inicijative u okviru “Inicijative 20+5+6” upravo imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta, a namjera nam je dodatno približiti ove prijedloge, te ubrzati proces njihovog razmatranja i usvajanja – kazao je Smailbegović.

Podsjetio je da je “Inicijativa 20+5+6” podržana na tematskoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj sredinom aprila ove godine, te da uskoro očekuju usvajanje izmjena i dopuna pojedinih zakona. Ti zakoni, dodao je Smailbegović, ujedno trebaju doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i sive ekonomije, povećanju plata, što bi smanjilo ili ublažilo odlazak radno sposobnog stanovništva. Napomenuo je da usvajanje tih zakonskih rješenja neće ugroziti vanbudžetske fondove i budžete.

UPFBiH sredinom marta uputilo je inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona, među kojima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvanju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji bi trebali biti razmatrani po skraćenom postupku.

Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o naftnim derivatima…

UPFBiH je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo i šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.

Poslodavci su, kako je dodao Smailbegović, u proteklom periodu razgovarali sa šefovima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentu FBiH, te zastupnicima u FBiH kako bi im približili ovu tematiku. Od njih su, naglasio je, dobili podršku i očekuju da će zakonska rješenja koja su predložili imati visok stepen prolaznosti.

Izvor: fokus.ba

 
Ocijeni
(0 glasova)
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo